Indhold

På vej …

• Animisme I. Paradigmeskift i antropologien, 1930-1960
• Animisme II. New Animism
• Animisme III. Antropologiens ontologiske vending
• Bisoner, animisme og biodiversitet – fra nærudryddelse til genkomst
• Hvorfor er animistiske perspektiver interessante og relevante i dag?