Indhold

• Animisme 1. Hvorfor er animistiske perspektiver interessante og relevante i dag?
• Animisme 2. Religionsforskningens primitive barndom
• Animisme 3. Religionsforskning på ‘primitive’ præmisser?
• Animisme 4. Paradigmeskift fra nedvurdering til forståelse
• Animisme 5. Religionsforskningen bliver voksen: New Animism
• Animisme 6. Antropologiens ontologiske vending
• Bisoner, animisme og biodiversitet – fra nærudryddelse til genkomst
• H.C. Andersens animistiske verdener og shamanistiske træk