Francesco della Cossa: Allegori over april (ca. 1470)

Francesco del Cossa: Allegori over April (ca. 1470)

Om Polifilo og Rune Engelbreth Larsen

Polifilo.dk er en hjemmeside med animistiske perspektiver af Rune Engelbreth Larsen. Intentionen er at offentliggøre forskellige essays, noter og andre skitser, der løbende redigeres og revideres for at komme bedre rundt om emnet henad vejen.

Hvorfor er animisme relevant?

Danmarks forhistorie er stærkt præget af animistiske perspektiver, der ikke blot hænger sammen med vores kulturhistoriske rodnet tilbage til jernalderen, bronzealderen og stenalderen, men også forgrener sig efter vikingetidens afslutning langt op i det 19.-20. århundredes nordiske folklore og almuetro. Historisk og geografisk er der formentlig tale om klodens mest udbredte verdensperspektiv, der aktuelt er omdrejningspunkt for hundreder af millioner af mennesker i den ikke-vestlige verden.

Også i Vesten har animistiske perspektiver imidlertid bredt sig i slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede i kraft af immigrantmiljøer og subkulturer såvel som populærkulturelle fortællinger i succesrige film og bøger. Samtidig studeres animistiske perspektiver med fornyet interesse i de seneste årtier — dels i deres egen ret, og dels fordi de repræsenterer en ganske anden respektfuld relation til naturen end den, der har domineret de seneste århundreder med globale biodiversitets- og klimakriser til følge.

Det er måske de korteste svar på, hvorfor animistiske perspektiver er relevante og interessante at indkredse og formidle i dag.

Animisme er et verdensperspektiv, ifølge hvilket verden opleves som et samspil mellem menneskelige og ikke-menneskelige personer. Om noget repræsenterer animistiske perspektiver dermed en ultimativ ’andethed’ eller ’anderledeshed’ i forhold til et moderne vestligt verdensbillede, hvilket gør den stigende udbredelse og interesse så meget desto mere bemærkelsesværdig og interessant at udforske.

Derfor denne hjemmeside, der forsøger på at bidrage lidt til formidlingen af et animistisk perspektiv historisk og aktuelt. Motivationen er uddybet her: Hvorfor er animistiske perspektiver interessante og relevante?

En række af de offentliggjorte essays er endvidere dele af et forarbejdet til en større bog om animisme, der er under udarbejdelse og formentlig udkommer i 2024: Animisme — arv og aktualitet (arbejdstitel).

Om Rune Engelbreth Larsen

Jeg er idéhistoriker, forfatter, foredragsholder, naturfotograf og digter. Og ikke mindst min hustrus mand, mine børns far, min søsters bror og mine forældres søn.

Født i Glostrup i 1967, opvokset i Bramming 1972-1985, student ved Ribe Katedralskole i 1986 og cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet i 1998. Gift siden 1994 og far til tre børn.

Hans Krull: Portrætmaleri af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsen (portrætmaleri af Hans Krull)

Udpeget til Etisk Råd 2017-2022, medlem af Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening siden 2014 og af Naturfagligt Udvalg i samme forening siden 2022. Tidligere medlem  og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening 2015-2021, tidligere kommentator ved Politiken 2004-2016 og tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk PEN 2006-2015.

Forfatter til en række bøger og digtsamlinger om kulturhistorie og natur, bl.a. Renæssancen og humanismens rødder (2006), Danmark er en kvinde  på genopdagelse i dansk natur (2009) og Frihed og retfærdighed (2011). Senest digtsamlingen Egosaurus (2022) og bogen Naturnationalparker og de store dyrs genkomst (2023).

Læs mere her: Rune Engelbreth Larsen om Rune Engelbreth Larsen

Støt Polifilo.dk: Besøg Rune Engelbreth Larsens webshop Poliphilo

Hvem er Polifilo?

Polifilo er sammensat af de græske ord polloi (mange) og philos (ven) og betyder derved “den, der elsker mange ting”. Navnet stammer fra det sælsomme renæssance-værk Hypnerotomachia Poliphili (Polifilos elskovskamp i en drøm), som udkom i 1499, og hvis forfatter endnu aldrig er blevet fastslået med sikkerhed. 

På den ene side er der tale om en vanskelig og omstændelig arkitektur-traktat, men på den anden side en forunderlig kærlighedshistorie, hvor Polifilo søger efter sin elskede Polia i en drøm (i en drøm) – finurligt nok kan Polifilo således også betyde “den, der elsker Polia”.

Hypnerotomachia Poliphili er med andre ord en filosofisk roman i form af en enestående labyrintisk rejseberetning, der udspiller sig i drømmeagtige natur- og arkitekturlandskaber, fuld af besynderlige bygninger, mærkelige væsner og sælsomme personer.

Det er en iboende pointe i værkets sproglige, narrative og mytiske spændvidde (og til dels i navnet Polifilo), at intet er for fremmedartet til ikke at blive mødt med åben nysgerrighed — især det, der ved første øjekast tager sig sært og uforståeligt ud.

Hypnerotomachia Poliphilo
Udsnit fra den sælsomme renæssancebog 'Hypnerotomachia Poliphilo' (Polifilos elskovskamp i en drøm), der udkom i 1499, men hvis forfatter aldrig er fastslået med sikkerhed

Polifilo er derfor et passende navn til et lille hjørne af nettet, hvor intentionen er at præsentere historiske og aktuelle vinkler på et emne, som netop tager sig overordentlig sært og fremmedartet ud i vores del af verden og på mange måder repræsenterer det ultimativt anderledes: animisme.

Læs eventuelt mere om Poliphilo i min bog Renæssancen og humanismens rødder (s. 115-120) eller via Wikipedia: Hypnerotomachia Poliphili. Bogens originaltekst og illustrationer findes også online: The Electronic Hypnerotomachia.

Spread the love