Litteraturliste (alle artikler på Polifilo.dk)

Aall, H.J. 1893: “Valravn” (dokumentasjonsprojektet; tilgået 17.1.2021)

Adkins, L. 2003: “Cuneiform and the Bible” (The Bible and Interpretation, online; tilgået 19.12.2020)

Ahlqvist, L. & Vandkilde, H. 2018: “Hybrid beasts of the Nordic Bronze Age” (Danish Journal of Archaeology, DOI: 10.1080/21662282.2018.1507704)

Aischylos: Prometheus (oversat af Alex Garff og Leo Hjortsø; Gyldendal 1975)

Allison, S. 2019: “The Marsh King’s Daughter and Eternity” (Writing in Margins; tilgået 10.9.2020)

Alster, B. & Lindtner, C. 1992: Gads religionshistoriske tekster (G.E.C. Gad, Kbh.)

Andermann, T., FAurby, S., Turvey, S.T., Antonelli, A. & Silvestro, D. 2020: “The past and future human impact on mammalian diversity” (Science Advances, Vol. 6, no. 36)

Andersen, C.C.T. 1862-64: “Islandske folkesagn og eventyr” (oversat til dansk af Carl Chr. Thorvald Andersen; online-version, tilgået 15.1.2021)

Andersen, H.C. 1831/1986: Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 (Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab; Arkiv for Dansk Litteratur: www.adl.dk, tilgået 12.9.2020)

Andersen, H.C. 1835-1874/1990: H.C. Andersens Eventyr, bd. 1-7 (Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og kommentar ved Erling Nielsen; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Arkiv for Dansk Litteratur: www.adl.dk, tilgået 26.1.2022)

Andersen, H.C. 1855: Mit Livs Eventyr (Reitzels Bo og Arvinger)

Anglo-Saxon Chronicle, The (oversat af James Henry Ingram, 1823. Online-version, The Project Gutenberg; tilgået 5.1.2021)

Apollodorus: The Library I (oversat af James George Frazer; London: W. Heinemann, New York: G.P. Putnam’s sons, 1921)

Ardelean, C.F., Becerra-Valdivia, L., Pedersen, M.W. m.fl. 2020: “Evidence of human occupation in Mexico around the Last Glacial Maximum” (Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2509-0)

Arnason, I. 2006: Íslendingabók – Kristni Saga. The Book of the Icelanders – The Story of the Conversion (oversat af Siân Grønlie 2006; Viking Society for Northern Research Text Series, Vol. XVIII, University College London)

Augustin 2003: Expositions of the Psalms 99-120 (oversat af Maria Boulding, The Works of Saint Augustine, Part III/19; New City Press)

Aune, K., Jørgensen, D. & Gates, C. 2018: Bison bison (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T2815A123789863

Barbeau, M. 1953: Haida Myths (Department of Resources and Development, National Museum of Canada, Ottawa)

Berkes, F. 2005: “Traditional Ecological Knowledge” (i: Taylor, B. (ed.): Encyclopedia of Religion and Nature (Continuum International)

Berman, M. 2007: The Nature of Shamanism and the Shamanic Story (Cambridge Scholars Publishing)

Biddiss, M.D. 1970: Father of racist ideology. The social and political thought of Count Gobineau (Weidenfeld and Nicolson)

Bilde, P. 1998: Den hellenistisk-romerske verden. Religiøse tekster (Verdensreligionernes hovedværker; Spektrum)

Bird-David, N. 1999: »’Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology« (Current Anthropology, Vol. 40, No. S1, Special Issue: Culture — A Second Chance?: S67-S91)

Boas, F. 1884: Franz Boas among the inuit of Baffin Island, 1883-1884. Journals and Letters (Müller-Will, L. (ed.), oversat af William Barr; University of Toronto Press 1998)

Boas, F. 1888: The Central Eskimo (i: Sixth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1884–1885, Government Printing Office, Washington, s. 399–670)

Boas, F. 1996: “The Limitations of the Comparative Method of Anthropology” (Science, New Series, Vol. 4, No. 103 (Dec. 18, 1896), s. 901-908)

Boas, F. 1904: “Some Traits of Primitive Culture” (The Journal of American Folklore, Vol. 17, No. 67 (Oct.-Dec., 1904); s. 243-254)

Boas, F. 1911/1916: The Mind of Primitive Man (The Macmillan Company, New York)

Boas, F. 1920: “The Methods of Ethnology” (American Anthropologist, Vol. 22, No. 4 (Oct.-Dec., 1920); s. 311-321)

Boas, F. 1925: »What is a Race? « (The Nation, 28. januar, 1925, s. 89-91)

Brook, B.W., Bradshaw, C.J.A., Cooper, A. m.fl. 2013: “Lack of chronological support for stepwise prehuman extinctions of Australian megafauna” (letter, PNAS September 3, 2013 110 (36) E3368; https://doi.org/10.1073/pnas.1309226110)

Brown, J.E. 1989 [1953]: The Sacred Pipe: Black Elk’s Account of the Seven Rites of the Oglala Sioux (Norman: University of Oklahoma Press)

Brøndegaard, V.J. 1985: Folk og fauna. Dansk etnozoologi, bd. 1-3 (Rosenkilde og Bagger)

Brøndegaard, V.J. 1987: Hvorfor hedder den det? Plantenavnenes ABC (Rosenkilde og Bagger)

Bugge, S. 1857: “Ramnebryllup i Kråkelund” (dokumentasjonsprojektet; tilgået 13.1.2021)

Bugge, S. 1863: “Kongssonen av Norigsland” (Dokumentasjonsprosjektet; tilgået 13.1.2021)

Burkert, W. 1977/1985: Greek Religion (oversat fra tysk af John Raffan; Harvard University Press)

Burstein, S.M. 1978: “The babyloniaca of Berossus” (Sources and monographs; Sources from the Ancient Near East Vol. 1, fascicle 5; Undena Publication”)

Cannon, J.C. 2020: “Bison (Back) home on the range” (Mongabay Series: Indegineous Peoples and Conservation; tilgået 24.7.2020)

Carver, M. 1998: Sutton Hoo. Burial Ground of Kings? (University of Pennsylvania Press, Philadelhia)

Cathcart, K.J. 2011: “The Earliest Contributions to the Decipherment of Sumerian and Akkadian” (Cuneiform Digital Library Journal 2011:1)

Clarke, J.F. 1873: Ten Great Religions. An Essay in Comparative Theology (James R. Osgood and Company, Boston)

Christensen, H. 2002: Ethnobotany of the Iban & the Kelabit (University of Aarhus)

Clarkson, C., Jacobs, Z., Marwick, B, m.fl. 2017: “Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago” (Nature 547, s. 306-310, https://doi.org/10.1038/nature22968)

Comte, A. 1830-42/1957: “De tre stadiers lov” (i: Aage Marcus: Livsanskuelse gennem tiderne, bd. 9, s. 51-88; Gyldendal)

Cowie, I. 1913: The company of adventurers : a narrative of seven years in the service of the Hudson’s Bay Company during 1867-1874, on the great buffalo plains (Toronto, William Briggs)

Damrosch, D. 2007: “Epic Hero. How a self-taught British genius rediscovered the Mesopotamian saga of Gilgamesh —after 2,500 years” (Smithsonian Magazine, May 2007. Online. Tilgået 8.12.2020)

Daniels, P.T. 2009: “Rawlinson, Henry ii: Contributions to Assyriology and Iranian Studies” (Encyclopaedia Iranica; tilgået 19.12.2020)

Dansgaard, W. 1987: Klima vejr og mennesker (Geografforlaget)

Darwin, C. 1845/1882: Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries Visited During the Voyage of H.M.S. Beagle Round the World (John Murray, Albemarle Street)

Darwin, C. 1851: The Origins of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London: John Murray)

Darwin, C. 1901/1871: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 2. ed. (London: John Murray, Albemarle Street)

Dauenhauer, N.M. & Dauenhauer, R. 1998: ”Tlingit Origin Stories” (i Bol., M.C. (ed.): Stars Above, the Earth Below: American Indians and Nature, s. 29-46; for the Carnegie Museum of Natural History. Niwot CO: Robert Rinehart)

Dauenhauer, N.M. & Dauenhauer, R. 2014: “Raven stories (Tlingit)” (i Swann, B.: Native American myth, story and song, s. 279-293; Lincoln: University of Nebraska Press)

DeMallie, R.J. (ed.) 1984: The Sixth Grandfather: Black Elk’s Teachings Given to John G. Neihardt (Lincoln: University of Nebraska Press)

Descola, P. 2013: ”Beyond nature and culture” (i Harvey, G. 2013 (ed.): The Handbook of Contemporay Animism, Routledge; s. 77-91)

Diamond, J. 1997: Den tredje chimpanse. Storhed og fald (på dansk ved Torben Kjær, Akademisk Forlag / Nepenthes)

Dreyer, W. 1898: Naturfolkenes Liv. Populær Ethnografi (Frem, Det Nordiske Forlag, Bogforlaget: Ernst Bojesen)

Dunbar-Ortiz, R. 2016: “Yes, Native Americans Were the Victims of Genocide” (The George Washington University: History News Network, tilgået 28.6.2020)

Duncan, R.P., Boyer, A.G. & Blackburn, T.M. 2013: “Magnitude and variation of prehistoric bird extinctions in the Pacific” (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, no. 16, s. 6436-6441)

Durham, E. 1923: “Head-Hunting in the Balkans” (Man, Vol. 23 (Feb. 1923), s. 19-21)

Durkheim, E. 1915/1912: The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology (Hollen Street Press Ltd.; oversat af Joseph Ward Swain fra: Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912)

Eliade, M. 1951/1964: Shamanism Archaic Techniques Of Ecstasy (oversat fra fransk af W.R. Trask; Routledge & Kegan Paul)

Eliade, M. 1957/1993: Helligt og profant. Om religionens væsen (oversat af Gerda Lipowsky, revideret af Peter Thielst; Det lille Forlag)

Eliade, M. 1969: The Quest. History and Meaning in Religion (The University of Chicago Press)

Esparza, D. 2021: “The four heads of John the Baptist” (Aleteia; online: https://aleteia.org/2021/10/06/the-four-heads-of-john-the-baptist/; tilgået 19.11.2021)

Evans-Pritchard, E.E. 1933: The Intellectualist (English) Interpretation of Magic (Bulletin of the Faculty of Arts, Egyptian University (Cairo), i, pt. 2 (1933), 282-311)

Evans-Pritchard 1935: »Witchcraft« (Africa, Journal of the International Institute of African Languages and Cultures, Vol. VIII, No. 4, s. 417-422)

Evans-Pritchard, E.E. 1937: Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande (Clarendon Press, Oxford)

Evans-Pritchard, E.E. 1940: The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People (Oxford: Clarendon Press)

Evans-Pritchard, E.E. 1965: Theories of Primitive Religion (Oxford University Press, 1965)

Evans-Pritchard, E.E. (ed.) 1967: The Zande Trickster (The Oxford Library of African Literature; Oxford At the Clarendon Press)

Farmer, S.A. 1998: Syncretism in the West: Pico’s 900 Theses (1486). The Evolution of Traditional Religious and Philosophical Systems (Tempe, Arizona)

Faurby, S. & Svenning, J.-C. 2015: “Historic and prehistoric human-driven extinctions have reshaped global mammal diversity patterns” (Diversity and Distributions, Vol. 21, No. 10, s. 1155-1166)

Feilberg, H.F. 1889-99: Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes navnlig i Vestjylland, bd. I-II (Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme)

Fest, J. 1973/1974: Hitler, bd. 1-2 (oversat af Per Gosler, Samlerens Forlag)

Finkel, I. 2014: The Ark before Noah: Decoding the Story of the Flood (Hodder & Stoughton, London)

Foster, J.B. & Clark, B. 2021: “The Capitalinian: The First Geological Age of the Anthropocene” (Monthly Review, Vol. 73, No. 4; online: https://monthlyreview.org/2021/09/01/the-capitalinian; tilgået 29.11.2021)

Frazer, J.G. 1890: The Golden Bough. A study in magic and religion, I-II (Macmillan and Co., New York)

Frazer, J.G. 1918: Folk-lore in the Old Testament. Studies in Comparative Religion, Legend and Law I (Macmillian And Co., London)

Frazer, J. 1922/1993: The Golden Bough. A Study in Magic and Religion (Wordsworth Reference)

Freud, S. 1913: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden under der Neurotiker (Hugo Heller & Cie., Leibzig und Wien)

Friis, A. 1926: De Danskes Øer, bd. I (Gyldendalske Boghandel / Nordisk Boghandel)

Froese, D., Stiller, M., Heintzman, P.D., Reyes, A.V., Zazula, G.D., Soares, A.E.R., Meyer, M., Hall, E., Jensen, B.J.L., Arnold, L.J., MacPhee, R.D.E. & Shapiro, B. 2017: “Fossil and genomic evidence constrains the timing of bison arrival in North America” (PNAS, Vol. 114, no. 13, s. 3457-3462)

Ganguli, K.M. 1896: The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa (oversat til engelsk prosa fra sanskrit)

Geijer, E.G. & Afzelius, A.A. 1880: Svenska Folk-Wisor (Ny, betydligt tillökad Upplaga; Z. Hæggströms Förlagsexpedition, Stockholm)

Georg Heinrich Pertz 1865: Cnutonis regis Gesta sive Encomium Emmae reginae auctore monacho S. Bertini (Hannover, online-version; tilgået 5.1.2021)

Gibbon, G. 2003: The Sioux. The Dakota and Lakota Nations (Blackwell Publishing)

Glosecki, S.O. 1996: “Movable Beasts. The Manifold Implications of Early Germanic Animal Imagery” (i: Flores, N.C. (ed.) 1996/2016: Animals in the Middle Ages (Routledge)

de Gobineau, A. 1856/1915: The Inequality of Human Races (oversat af Adrian Collins; William Heinemann, London)

Goodchild, P. 1991: Raven Tales. Traditional Stories of Native Peoples (Chicago Review Press)

Grundtvig, N.F.S. 1808/2012: Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer (online: www.grundtvigsværker.dk, version 1.0)

Grundtvig, N.F.S. 1809/2013: ”Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland” (Nyeste Skilderie fra Kjøbenhavn, den 28. januar 1809: www.grundtvigsværker.dk, version 1.3)

Grundtvig, N.F.S. 1847/2019: Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen (online: www.grundtvigsværker.dk, version 1.15)

Grundtvig, S. 1856: Gamle Folkeviser. Anden Del (Forlagt af samfundet til den danske litteraturs fremme)

Grundtvig, S. (red.) 1882: Danmarks Folkeviser i Udvalg (P. G. Philipsens Forlag, Kbh.)

Grønbech, V. 1913: Soul or mana (paper read to the 4th International Congress for the History of Religions at Leyden, 1912; V. Pios Boghandel)

Grønbech, V. 1930: Kampen om mennesket (Povl Branners Forlag) 

Grønbech, V. 1915/1967: Primitiv religion (Reitzel)

Grønbech, V. 1943/1956: Sprogets musik (Gyldendal)

Hallowell, A.I. 1926: Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere (American Anthropologist, Vol. 28, No. 1)

Hallowell, I. A. 1960/1969: Ojibwa Ontology, Behavior and World View (i Diamond, S. (red.) 1969: Primitive Views of the World; Columbia University Press; s. 49-82)

Hallowell, I. 1992: The Ojibwa of Berens River, Manitoba. Ethnography into History (redigeret af Jennifer S.H. Brown; Hancourt Brace Jovanovich College Publishers)

Hamayon, R. 2013: »Shamanism and the hunters of the Siberian forest: soul, life force, spirit« (i Harvey, G. 2013 (ed.): The Handbook of Contemporay Animism, Routledge; s. 283-293)

Haarder, A. 2001: Sangen om Bjovulf (oversættelse; 2. udg., Høst & Søn)

Harding, D.W. 2007: The Archeology of Celtic Art (Routledge, Taylor & Francis Group; New York)

Harvati, K., Röding, C., Bosman, A.M. m.fl. 2019: “Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia” (Nature 571, s. 500–504; https://doi.org/10.1038/s41586-019-1376-z)

Harvey, G. 2005/2017: Animism. Respecting the Living World, 2. ed. (Columbia University Press, New York)

Harvey, G. 2010: »Animism rather than Shamanism: new approaches to what shamans do (for other animists)« (In: Schmidt, B. & Huskinson, L. (eds.): Spirit Possession and Trance: New Interdisciplinary Perspectives. Continuum Advances in Religious Studies; s. 14-34)

Harvey, G. 2012: “An Animist Manifesto” (PAN: Philosophy Activism Nature, No. 9: 2-4)

Harvey, G. (ed.) 2013: The Handbook of Contemporay Animism (Routledge)

Harvey, G. 2017b: “If Not all Stones Are Alive …: Radical Relationality in Animism Studies” (Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, 11(4) pp. 481–497)

Henare, A., Holbraad, M. & Wastell, S. (ed.) 2007: Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically (Routledge)

Herbener, J.-A.P. (red.) 2001: Ny bibeloversættelse ‘ på videnskabeligt grundlag. Introduktion (C.A. Reitzel, Det Kongelige Bibliotek)

Herbener, J.-A.P. & Provençal, P. (red.) 2001: Ny bibeloversættelse ‘ på videnskabeligt grundlag. Annoteret prøveoversættelse: Da gud begyndte, kap. 1-12, Jeshajahu, kap. 1-12 (C.A. Reitzel, Det Kongelige Bibliotek)

Herbener, J.-A.P. 2004: Bibeloversættelse mellem konfession og videnskab. Et bidrag til en religionshistorisk vurdering af Bent Melchiors oversættelse af de fem Mosebøger fra 1977-87, den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, og Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag fra 2001 (C.A. Reitzel)

Herbener, J-A.P. 2015a: Naturen er hellig. Klimakatastrofe og religion (Informations Forlag)

Herbener, J-A.P. 2015b: “De tre økologiske syndefald — et øko-komparativt vue over religionshistorien” (Chaos 63, s. 41-81)

Hesiod: Theogonien / Værker og dage / Skjoldet (oversat af Lene Andersen, Kbh. 1973)

Holbraad, M. & Pedersen, M.A. 2017: The Ontological Turn. An Anthropological Exposition (Cambridge University Press)

Horn, F.W. 1871-76: Fortælling om Erik den Røde (oversat fra islandsk; C.A. Reitzels Forlag; online via Heimskringla.no, tilgået 26.1.2021)

Horn, F.W. 1876: Kong Hrolv Krakes og hans Kæmpers Saga (oversat af F. W. Horn; Forlaget af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme; online via Heimskringla.no, tilgået 30.4.2021)

Hubbard, T. 2014: “Buffalo Genocide in Nineteenth Century North America: ‘Kill, Skin, Sell'” (i: Hinton, S.L. m.fl.: Colonial Genocide in Indigenous North America, s. 292-305; Duke University Press)

Hultkrantz, Å. 1987: “Arctic Religions: An Overview”  (Encyclopedia of Religion; online-version, tilgået 15.1.2021)

Indigenous Peoples’ Literature: “Buffalo Woman, A Story of Magic” (tilgået 22.6.2020)

Indigenous Peoples’ Literature: “How the Buffalo Were Released on Earth” (tilgået 22.6.2020)

Indigenous Peoples’ Literature: “Running With the Buffalo” (tilgået 22.6.2020)

Jakobsson, Á. 2011: “Beast and man: Realism and the occult in Egils saga” (Scandinavian Studies 83 (1): 29-44) 

Jakobsen, M.D. 1999: Shamanism. Traditional and Contemporary Approaches to the Mastery of Spirits and Healing (Berghahn Books)

James, W. 1902: The varieties of religious experience. A Study in Human Nature (The Modern Library, New York)

Jensen, J. 2006: Danmarks Oldtid, bd. 4: Yngre Jernalder og Vikingetid 400 e.Kr.-1050 e.Kr. (2. udg., Gyldendal)

Jones, P. 1861: History of the Ojebway Indians : with especial reference to their conversion to Christianity (London: A.W. Bennett)

Jónsson, F. 1929: Carmina Scaldica. Udvalg af norske og islandske skjaldekvad (G.E.C. Gads Forlag, Kbh. Online-version; tilgået 6.1.2021)

Jung, C.G. 1921: Psychologische Typen (Rascher & Cie., Verlag, Zürich; The Project Gutenberg EBook of Psychologische Typen; tilgået 1.3.2021)

Knox, R. 1850: The races of men: A fragment (Lea & Blanchard)

Kramer, S.N. 1967: ”The Cuneiform Data New and Old” (Expedition Magazine 9.4, s. 13-18)

Krasińska, M. & Krasiński, Z.A. 2013: European Bison. The Nature Monograph, 2. ed. (Springer-Verlag)

Kristensen, E.T. 1892: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Første Afdeling (I Kommission hos Gyldendalske Boghandel i Kjöbenhavn)

Kristensen, E.T. 1893: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Anden Afdeling (Jacob Zeuners Bogtrykkeri)

Kristensen, E.T. 1895: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Tredje Afdeling (Trykt i Silkeborg Ny Bogtrykkeri)

Kristensen, E.T. 1896: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Fjerde Afdeling (Jacob Zeuners Bogtrykkeri)

Kristensen, E.T. 1897: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Femte Afdeling (Trykt i Silkeborg Ny Bogtrykkeri)

Kristensen, E.T. 1899: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Sjette Afdelings Første Halvdel (Jacob Zeuners Bogtrykkeri)

Kristensen, E.T. 1901: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder. Sjette Afdelings Anden Halvdel (Jacob Zeuners Bogtrykkeri)

LaDuke, W. 1999: All our Relations. Native Struggles for Land and Life (Cambridge, MA: South End)

Lambert, W.G. & Millard, A.R. 1969/1999: Atra-Ḫasīs: The Babylonian Story of the Flood (Eisenbrauns, reprintet from Oxford University Press ed.)

Latour, B. 2013: Facing Gaia. Six lectures on the political theology of nature (Being the Gifford Lectures on Natural Religion, Edinburgh, 18th-28th of February 2013)

Latour, B. 2017: Facing Gaia. Eight lectures on the New Climatic Regime (oversat af Catherine Porter fra Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, 2015; Polity Press)

Leenhardt, M. 1947/1979: Do Kamo. Person and Myth in the Melanesian World (oversat af B.M. Gulati; University of Chicago Press)

Lévi-Strauss, C. 1952: Race and History. The Race Question in Modern Science (UNESCO, Paris)

Lévi-Strauss, C. 1962/1963: Totemism (oversat fra fransk af Rodney Needham; Beacon Press, Boston)

Lévi-Strauss, C. 1962/1994: Den vilde tanke (oversat af Hans Peter Lund; Gyldendal)

Lewy, G. 2004: “Were American Indians the Victims of Genocide?” (The George Washington University: History News Network, tilgået 28.6.2020)

Lidegaard, M. 2004: Hvad troede de på? Religiøse tanker i oldtid og vikingetid (Gyldendal, Kbh.)

Ljungkvist, J. 2009: “Valsgärde: development and change of a burial ground over 1300 years” (I: Valsgärde studies. The place and its people, past and present, s. 13-55)

Ljungkvist, J. 2018:; “Gamla Uppsala and Valsgärde: Deconstructing the Vendel-Viking Transition” (The SAA Archeological Record Vol. 18, No. 3, s. 15-18)

Lowie, R.H. 1940: An Introduction To Cultural Anthropology (2. ed., Rinehart & Company, Inc. Publishers, New York)

Luckenbill, D.D. 1924: The Annals of Sennacherib (The University of Chicago Press, Chicago, Illinois)

Malinowski, B. 1922/1932: Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archilepagoes of Melanesian New Guinea (George Rotledge & Sons, Ltd.)

Malinowski, B. 1925: »Magic, Science, and Religion« (i: Needham, J. (ed.): Science Religion and Reality, s. 19-84; The Macmillan Company)

Malinowski, B. 1926: Crime and Custom in Savage Society (Harcourt, Brace & Company, Inc.)

Markewicz, L. 2017: “Like Distant Thunder. Canada’s Bison Conservation Story” (Parks Canada)

Martin, P. 1973: “The Discovery of America” (Science 179, s. 969-974)

Martin, P.S. & Szuter, C.R. 1999: “War Zones and Game Sinks in Lewis and Clark’s West” (Conservation Biology, 13, s. 36-45)

Marx, K. & Engels, F. 1844/1976: Werke, bd. 1 (Karl Dietz Verlag)

McDougall, W.A. 1997: Promised Land, Crusader State (New York)

McVeigh, R. 1999: »Structural Incentives for Conservative Mobilization: Power Devaluation and the Rise of the Ku Klux Klan, 1915-1925« (Social Forces, June 1999, 77(4), s. 1461-1496)

Melville, H. 2014: Moby Dick. Eller Hvalen (3. udg., oversat af Flemming Chr. Nielsen, Bindslev)

Metcalf, J.L., Turney, C., Barnett, R. m.fl. 2016: “Synergistic roles of climate warming and human occupation in Patagonian megafaunal extinctions during the Last Deglaciation” (Science Advances 17, Vol. 2, No. 6, e1501682)

Milner, C.A., O’Connor, C.A. & Sandweiss, M.A.(ed.) 1994: The Oxford History of The American West (Oxford 1994)

Moléon, M., Sánchez-Zapata, J.A., Donázar, J.A. m.fl. 2020: “Rethinking megafauna” (Proc. R. Soc. B 287: 20192643, https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2643)

Montaigne, M. 1580-88/1998: Essays, bd. 1-3 (oversat af Else Henneberg Pedersen, Gyldendal)

Müller, M. 1873: Introduction to the science of religion : four lectures delivered at the Royal Institution with two essays on false analogies, and the philosophy of mythology (Longmans, Green, And Co.; London)

Müller, M. 1885: “The Savage” (i: Müller, M. 1901: Last Essays. First Series: Essays on Language, Folklore and Other Subjects; Longmans, Green and Co.)

Needham, R.: “Skulls and Causality” (Man Vol. 11, s. 71-88)

Nielsen, F.C. 2018: Sort hedder en sten. Mellem hedenskab og kristendom i 1000 år (Bindslev)

Nordvig, M. 2020: “Something about Vikings in Greenland and other thoughts I have about Kalaallit Nunaat, Denmark and the North Atlantic” (online: Nordicmythologycannel.com; tilgået 1.8.2020)

Nordvig, M.V., Pedersen, B.W., Rasmussen, R.H. & Herbener, J-A.P. 2018: “Guder og ånder skal hjælpe med at redde naturen” (Politiken, 2.9.2018)

Oosten, J. & Laugrand, F. 2006: “The bringer of light: the raven in Inuit tradition” (Polar Record 42 (222); s. 187-204)

Oppenheim, A.L. 1977: Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization (Revised ed. completed by Erica Reiner; The University of Chicago Press)

Orknøboernes saga (oversat fra oldislandsk af Jens Peter Ægidius, Odense Universitetsforlag 2020. Online-version via Heimskringla.no; tilgået 5.1.2021).

Ostler, J. 1999: “‘They Regard Their Passing As Wakan’: Interpreting Western Sioux Explanations for the Bison’s Decline” (The Western Historical Quarterly, Vol. 30, No. 4, s. 475-497)

Otto, R. 1917/1926: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Leopold Klotz Verlag / Gotha)

Paden, W.E. 1988/1994: Religious Worlds. The Comparative Study of Religion (Beacon Press, Boston)

Paden, W. 1992: Interpreting the sacred: ways of viewing religion (Beacon Press)

Pálsson, H. & Edwards P. 1972: The Book of Settlements, Landnámabók (University of Manitoba Press)

Petersen, A.E. 2000: Lokka táttur (Lokes sang) (oversat af Anker Eli Petersen, online via Heimskringla.no: https://heimskringla.no/wiki/Lokka_t%C3%A1ttur_(Lokes_sang); tilgået 6.3.2021)

Philo of Alexandria 1953: Questions and answers on Genesis (oversat af Ralph Marcus, Harvard University Press)

Porter, B.N. 2004: “Ishtar of Nineveh and Her Collaborator, Ishtar of Arbela, in the Reign of Assurbanipal” (Iraq, Vol. 66, Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assyriologique Internationale, Part One, s. 41-44)

Price, N.S. 2002: The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia (Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University)

Price, N. & Mortimer, P. 2014: “An Eye for Odin? Divine Role-Playing in the Age of Sutton Hoo” (European Journal of Archaeology 17 (3) 2014, s. 517–538)

Prince, J.D., Bacher, W. & Seligsohn, M. 1906: “Teraphim” (Jewish Encyclopedia. The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia; online: https://jewishencyclopedia.com/articles/14331-teraphim; tilgået 23.11.2021)

Radin, P. 1956: The Trickster. A Study in American Mythology (Routledge and Kegan Paul, London)

Rasmussen, K. 1906: Under Nordenvindens Svøbe (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag)

Rasmussen, K. 1907/2017: Lapland (Lindhardt og Ringhof)

Rasmussen, K. 1908: The People of the Polar North (redigeret af G. Herring; Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd.)

Rasmussen, K. 1920: “Tanker om Grønlændere i Fortid og Fremtid. I. Indledning” (Danmarksposten januar, s. 17-20)

Rasmussen, K. 1921: Myter og Sagn fra Grønland, bd. I: Vestgrønland (Nordiske Landes Bogforlag)

Rasmussen, K. 1931: The Netsilik Eskimos, social life and spiritual culture (Oversat af W.E. Calvert; Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24. The Danish Expedition to Arctic North amierca in Charge of Knud Rasmussen; Vol. VIII, NO. 1-2; Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag)

Rasmussen, K. 1945: I Bjørnejægernes og Aandemanernes Land. Skildringer og Oplevelser fra Grønland (Udvalg ved Tom Kristensen, Gyldendalske Boghandel)

Rasmussen, R.H. 2019: The Stick and the Calabash. Building gods in Bahian Candomblé (Uppsala Universitet)

Rasmussen, R.H. 2021: The Nordic Raven Totem. The animist roots of the Raven Flag (online: Nordicanimism.com; tilgået den 5. marts 2021)

Reade, J. 2005: “The Ishtar Temple at Nineveh” (Iraq, Vol. 67, Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assyriologique Internationale, Part Two, s. 347-390)

Rosaldo, R. 2000: “Of Headhunters and Soldiers: Separating Cultural and Ethical Relativism” (Issues in Ethics 2000, vol. 11(1), s. 2-6. Online: https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/of-headhunters-and-soldiers/; tilgået 23.11.2021)

Rothenberg, J. (red.) 1972: Shaking the Pumpkin. Traditional Poetry of the Indian North Americas (Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York)

Rothstein, M. 2021: Næsehornsfuglen skriger. Hovedjagt og kraniekult (U Press; Syddansk Universitet)

Sandom, C.J., Faurby, S., Sandel, B. & Svenning, J-C. 2014a: “Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change” (Proc Biol Sci. 2014 Jul 22; 281(1787): 20133254. doi: 10.1098/rspb.2013.3254)

Sandom, C.J., Ejrnæs, R., Hansen, M.D.D. & Svenning, J-C. 2014b: “High herbivore density associated with vegetation diversity in interglacial ecosystems” (PNAS March 18, 2014 111 (11), s. 4162-4167. https://doi.org/10.1073/pnas.13110141114167)

Seznec, J. 1953: The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art (New York)

Sobrevila, C. 2008The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation. The Natural but Often Forgotten Partners (The World Bank)

Smith, G. 1872: “The Chaldean Account of the Deluge” (Transactions of the Society of Biblical Archaeology, s. 213-234; A Society of Biblical Archeology; London, England)

Smits, D.D. 1994: “The Frontier Army and the Destruction of the Buffalo: 1865-1883” (The Western Historical Quarterly, Vol. 25, No. 3 (Autumn, 1994), s. 312-338)

Snorri Sturluson: Heimskringla (oversat af Jesper Lauridsen; www.heimskringla.no/wiki/heimskringla_(dansk), 2012-14, tilgået: 1.9.2020).

Snorri Sturlusson: “Ynglingesaga” (oversat af Jesper Lauridsen, Heimskringla.no: http://www.heimskringla.no/wiki/Ynglingesaga; tilgået 6.12.2021)

Snorri Sturluson: Snorris Edda (på dansk ved Lembek, K. & Stavnem, R.; Gyldendal, 2012)

Stannard, D.E. 1992: American Holocaust. The Conquest of the New World (New York: Oxford University Press)

Stavnem, R. 2020: Den Poetiske Edda (oversættelse; 2. udg., U Press)

Stevenson, W.H. (red.) 1904: Asser’s Life of King Alfred together with the Annals of Saint Neots (Oxford at the Clarendon Press)

Strathern, M. 1980: “No nature, no culture: the Hagen case” (i: MacCormach, C. & strathern, M. (eds.): Nature, culture and gender, s. 174-222; Cambridge University Press)

Strathern, M. 1988: The gender of the the gift: Problems with women and problems with society in Melanesia (University of California Press)

Swanton, J.R. (ed.) 1905: Haida texts and myths: Skidegate dialect (Bureau of American Ethnology, Bulletin 29. Smithsonian Institution, Washington, D.C.)

Swanton, J.R. 1909: Tlingit Myths and Texts (Bureau of American Ethnology Bulletin, No. 39. Smithsonian Institution; Washington, D.C.:Government Printing Office)

Søndergaard, N. 2008: »Folketro og forskning« (Vejle Amts Årbog 2008, s. 77-92; Vejle Amts Historiske Samfund)

Teit, J. 1898: Traditions of the Thompson River Indians of British Columbia (Published for The American Folk-Lore Society by Houghton, Miflin and Company)

Thisted, K. 2006: »’Over deres egen races lig.’ Om Knud Rasmussens syn på kulturmødet og slægtskabet mellem grønlændere og danskere« (Tidsskriftet Antropologi nr. 50, s. 131-148)

Thisted, K. 2011: »Kampen om Knud – Knud Rasmussen i en selvstyretid« (Slædesporet nr. 30, s. 163-170)

Time (ukendt forfatter): »The Various Shady Lives of the Ku Klux Klan« (Time, 9. april 1965; tilgået 23. august 2020 via Internet Archive)

Thoreau, H.D. 1864: The Maine Woods (Ticknor and Fields, Boston)

Thornton, R. 1987: American Indian Holocaust and Survival: A Population History Since 1492 (University of Oklahoma Press: Norman)

Thorpe, B. 1851: Northern Mythology, Comprising the Principal Popular Traditions and Superstitions of Scandinavia, North Germany and the Netherlands, Vol. II (Edward Lumley, London)

Toledo, V. 1999: “Indigenous peoples and biodiversity” (i: Levin, S.A. m.fl. (eds.): Encyclopedia of Biodiversity; San Diego, Calif., & London: Academic Press, s. 269-278)

Tybjerg, T. 1996: “Vilhelm Grønbechs Primitiv religion set på baggrund af samtidens religionshistoriske forskning” (i: Rothstein, M. (red.): Liv og Virkelighed. Grønbechs ‘Primitiv religion’, s. 91-126; Hans Retizels Forlag

Tybjerg, T. 2010: Religionsforskningen før og nu, bd. 1: Historiske rødder (Gyldendal)

Tylor, E.B. 1871: Primitive Culture. Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, bd. I-II (New York: Henry Holt and Company)

UNESCO 1950: The Question of Race (UNESDOC Digital Library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128291; tilgået 8.11.2020)

Vetlesen, A.J. 2019: Cosmologies of the Anthropocene. Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism (Routledge Taylor & Francis Group)

Viveiros de Castro, E. 1998/2012: Cosmological perspectivism in Amazonia and elsewhere’, four lectures delivered 17 February–10 March at the Department of Social Anthropology, University of Cambridge (Hau Masterclass Series Volume 1; HAU, Journal of Ethnographic Theory)

Viveiros de Castro, E. 2002/2013: “The relative native” (HAU : Journal of Ethnographic Theory 3 (3): 473–502)

Weber, M. 1919: Geistige Arbeit als Beruf. Erster Vortrag: Wissenschaft als Beruf (Wikisource: https://de.wikisource.org/wiki/Wissenschaft_als_Beruf; baseret på trykt udgave fra Verlag von Duncker & Humblot)

Weber, M. 1920: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen (Mohr Siebeck)

Weissbach, M. M. (2000): “Jean François Champollion and the True Story of Egypt” (21st Century Science and Technology. 12 (4), s. 26–39)

Westenholz, U. & Westenholz Aa. 1997: Gilgamesh, Enum Elish. Guder og mennesker i oldtidens Babylon (Verdensreligionernes hovedværker; Spektrum)

Whitbread, L.G. 1974: Fulgentius the Mytographer (oversat fra latin; Ohio State University Press, 1971)

Wild, L. 2008: “The Raven Banner at Clontarf: The Context of an Old Norse Legendary Symbol” (i: Burge, K. (red.) 2008: Vikings and their Enemies. Proceedings of a Symposium held in Melbourne 24 November 2007, s. 37-48; Viking Research Network)

Wittgenstein, L. 1967/2018: »Bemerkungen über Frazers ‘The Golden Bough’« (i: Wittgenstein, L.: The Mythology in Our Language. Remarks on Frazer’s Golden Bough; redigeret af G. da Col & S. Palmié, Hau Books; s. 29-74) 

Wroe, S., Field, J.H., Archer, M. m.fl. 2013: “Climate change frames debate over the extinction of megafauna in Sahul (Pleistocene Australia-New Guinea)” (PNAS May 28, 2013 110 (22) 8777-8781; https://doi.org/10.1073/pnas.1302698110)

Zaidman, L.B. & Pantel, P.S. 1989/1995: Religion in the Ancient Greek City (oversat fra fransk af Paul Cartledge; Cambridge University Press)

Zazula, G.D., Hall, E., Hare, P.G. m.fl. 2017: “A middle Holocene steppe bison and paleoenvironments from the Versleuce Meadows, Whitehorse, Yukon, Canada” (Can. J. Earth Sci. 54: 1138–1152 (2017) dx.doi.org/10.1139/cjes-2017-0100)

Ziolkowski, T. 2012: Gilgamesh among Us. Modern Encounters with the Ancient Epic (Cornell University Press

Spread the love