Om illustrationerne på Polifilo.dk

Hvor intet andet er nævnt, er alle illustrationer på Polifilo.dk public domain og dermed uden copyright-restriktioner af nogen art (Creative Commons CC0). Alt billedmateriale er fundet via Wikimedia CommonsLibrary of CongressPxhere.com el.lign. 

Hvor oplysninger er tilgængelige, fremgår navnet på billedkunstneren eller fotografen af billedteksten.

I tilfælde af, at et værk er public domain, men betinget af kreditering af fotograf eller kunstner, fremgår en sådan kreditering tilsvarende af billedteksten.

Spread the love